L’Ajuntament de Pira s'incorpora als Serveis Urbanístics del Consell Comarcal

19/06/2019 Actualitat

L’Ajuntament de Pira s'incorpora als Serveis Urbanístics del Consell Comarcal

El Ple del Consell Comarcal va aprovar per unanimitat la incorporació del municipi de Pira als Serveis Tècnics Urbanístics que presta el Consell Comarcal.

Un tècnic de la plantilla del Consell Comarcal passarà a actuar com a tècnic municipal Pira amb les funcions que es detallen en el conveni com són: la redacció d’informes tècnics, visites d’obres, valoracions urbanístiques, assessorament al consistori, etc.

Aquest tècnic es desplaçarà a Pira un cop al mes i es calcula que dedicarà al poble al voltant de 100 hores anuals. Com a contrapartida, l’Ajuntament de Pira abonarà al Consell Comarcal 4.000 € anuals.

Amb aquesta incorporació, el Consell Comarcal presta serveis tècnics en matèria urbanística a divuit dels vint-i-dos ajuntaments de la comarca.