Les consultes a l'OCIC augmenten un 20% durant el 2021

24/01/2022 Actualitat

Les consultes a l'OCIC augmenten un 20% durant el 2021

Pel que respecta a la resolució de conflictes en les mediacions hi han hagut un total de 126 expedients i les reclamacions resoltes per mediació ascendeixen al 41%

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà gestiona l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC) amb un conveni amb l'Agència Comarcal del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació d'actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de Consum.

Presentat l'informe anual de consum es pot observar com durant aquest any 2021 han augmentat les consultes en un 20% amb relació als anys anteriors i han augmentat un 4% les reclamacions. El nombre d'expedients ha augmentat un 15% i per contra, el nombre de queixes i d'arbitratges han baixat entre el 75 i el 84% respectivament.
Pel que respecta a la resolució de conflictes en les mediacions hi han hagut un total de 126 expedients i les reclamacions resoltes per mediació ascendeixen al 41%.

Analitzant les consultes que s'han dut a terme per municipis, el nombre més alt és a Montblanc, seguit de l'Espluga de Francolí i de Santa Coloma de Queralt.

Pel que fa a termes generals, internet, telefonia, serveis comercials diversos, serveis financers i llum són els que més reclamacions generen.

A més, durant el 2021, s'han fet un total de deu sessions formatives sobre temes de consum tant en línia com de forma presencial.

L'OCIC és un servei que es presta sobretot a consumidors, però de forma indirecta també es dóna informació i assessorament als comerços i petita i Mitjana empresa de la comarca.

Recordem que les actuacions generals que fa l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC) són:

• Atenció de les consultes efectuades pels consumidors.

• Tramitació de les reclamacions, queixes i denúncies presentades i portar a terme les mediacions que se'n derivin.

• En el cas que la mediació no fos possible i es compleixin els requisits de l'arbitratge, es tramiten arbitratges i se celebren arbitratges presencials a la Secció de Consum de Tarragona i durant la pandèmia aquests arbitratges es fan no presencials.

• Organització de sessions formatives dirigides a petites empreses i als consumidors sobre temes d'actualitat relacionats amb el consum.

• Assistència de la tècnica a cursos de formació sobre normatives, lleis, contractació, assegurances, serveis de viatges, etc. que s'organitzen des de l'Agència Catalana de Consum.