L’Oficina de Consum va tramitar l'any passat més de cent expedients de reclamació

29/01/2019 Actualitat

L’Oficina de Consum va tramitar l'any passat més de cent expedients de reclamació

Durant l’any 2018 l’Oficina Comarcal de Consum va atendre més de quatre-centes consultes de consumidors que tenien queixes respecte a productes o serveis adquirits. Això significa un creixement d’un 25% respecte a les consultes realitzades l’any anterior.

D’aquestes consultes inicials, més d’un centenar van finalitzar amb la tramitació d’una reclamació. I d’aquestes reclamacions, la meitat van ser resoltes favorablement, un 25% no van ser acceptades per l’empresa proveïdora i en un altre 25% l’empresa proveïdora no va acceptar la mediació del Servei de Consum.

Pel que fa a la tipologia de les reclamacions, ha experimentat molt poques variacions respecte als anys anteriors. La gran majoria correspon als serveis de telefonia (un 33%), seguits pels que afecten establiments comercials (21%), queixes sobre les companyies elèctriques (13,5%) o els serveis d’Internet (11%).

L’Oficina Comarcal de Consum atén presencialment els ciutadans tots els divendres, de les 9 a les 14 hores, a la seu del Consell Comarcal. També s’hi pot contactar a través del correu electrònic consumconca@concadebarbera.cat