Serveis

Serveis de què disposa:

  • Consulta de documents.
  • Informació i assessorament documental i bibliogràfica dirigida a tots els ciutadans en general i a la pròpia Administració. La informació es dóna al mateix arxiu, per telèfon, per fax, per correspondència postal o electrònica i mitjançant els inventaris, catàlegs (dels fons ingressats, dels municipals i d'altres de la comarca) i fitxes bibliogràfiques, tots ells convenientment informatitzats i penjats a la xarxa.
  • Biblioteca i hemeroteca auxiliar d'ajut a l'investigador, de temes locals i de la comarca i obres generals de referència. La biblioteca consta d'un total de 5.500 volums.
  • Reproducció: fotocòpies i digitals (restringit per a determinats tipus de documents per tal de garantir-ne la conservació).
  • Aparells lectors-reproductors de microfilms.