emocions

Títol Calendari Resum Etiquetes
L'Oficina Jove programa actuacions sobre la gestió de les emocions 15/05/2019 Durant el mes de juny l'Oficina Jove treballarà l'educació emocional de forma transversal a través de les persones que... emocions