Urbanisme

El Consell Comarcal presta els serveis urbanístics a 16 ajuntaments de la comarca mitjançant conveni amb els mateixos ajuntaments i a través de l’aportació econòmica per part de la Diputació de Tarragona en matèria del conveni d’assistència tècnica dins el marc del conveni únic.
El Consell Comarcal de la Conca de Barberà, mitjançant els serveis tècnics propis, presta, a sol•licitud dels ajuntaments de la comarca, assistència tècnica en la redacció de projectes tècnics i direcció d’obres, entre altres.
El Consell Comarcal, dins del Programa d’inversions del Conveni Marc de col·laboració i coordinació de la Diputació de Tarragona, gestiona i executa inversions de competència municipal i d’abast supramunicipal finançades amb càrrec a la dotació del conveni.
Subscriure a