Oficina Comarcal d'Assessorament en Matèria d'Estrangeria

L'Oficina Comarcal d'Assessorament en Matèria d'Estrangeria (OCAME) és un servei que ofereix:

  • Informació i assessorament sobre la Llei d'estrangeria (Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i llur integració social i el Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a España de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d’altres estats que formen part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu).
  • Ajuda i seguiment en la tramitació de documents relacionats amb la condició d'estranger (dins els requisits que preveu la llei).
  • Informació sobre el procediment a seguir per a la contractació de persones estrangeres.

 

Laia Garcia

Tècnica de polítiques migratòries

laiagarcia@concadebarbera.cat