PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT DE LA CONCA DE BARBERÀ 2018-2025

 

 

El Consell Comarcal ha tingut la voluntat de desenvolupar el Pla Estratègic de Desenvolupament de la Conca de Barberà 2018-2025, d'una manera conjunta amb els diferents agents socials i econòmics, per mitjà de la Comissió del Pla Estratègic de Desenvolupament de la Conca de Barberà aprovada pel plenari de data 27 de març de 2017.

 

L'elaboració del Pla Estratègic es desenvolupa de la manera següent:

 

Elaboració tècnica d'una diagnosi de la comarca que inclou els principals reptes i problemàtiques, així com les principals oportunitats que es puguin produir i les fortaleses que la comarca posseeix.
Creació de la proposta del Pla d'acció per sotmetre'l a consideració de la Comissió del Pla Estratègic, integrada per representants dels grups polítics i dels agents socials i econòmics de la comarca.
Procés participatiu obert a tota la ciutadania. Consistirà en la realització de sessions de debat multisectorials i d'una consulta online que permeti ampliar la participació entre aquells col·lectius que no puguin assistir a les sessions de debat.
Subscriure a