Cultura

 

L'Àrea de Cultura, Joventut i Participació Ciutadana del Consell Comarcal porta a terme actuacions en diversos àmbits.

En primer lloc porta a terme un programa anual de dinamització cultural en col·laboració amb els ajuntaments de la comarca. 

Un altre camp important té a veure amb la conservació, recuperació i difusió del patrimoni cultural de la comarca.

Per últim, en col·laboració amb l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, s’organitzen el premis biennals de recerca comarcal Aires de la Conca, a partir dels quals s’edita una col·lecció de monografies.