SERVEIS

  L’Oficina Jove és un equipament de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) on la gent jove troba tots els serveis necessaris per tal d’afavorir la construcció del propi projecte de vida.L’Oficina Jove coordina els serveis d’informació i assessorament juvenil de la Conca de Barberà i està...
 L’Oficina de Consum és un servei gratuït a disposició de totes les persones de la comarca, que facilita informació sobre els drets i deures com a persones consumidores i usuàries. El servei es presta amb col•laboració de l'Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya.Funcions...
 El Servei de Català de la Conca de Barberà forma part del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), un organisme creat el 1989 a partir de la voluntat comuna de la Generalitat i nombrosos ajuntaments, consells comarcals i diputacions amb l’objectiu de facilitar el coneixement, l’ús i la...
 Donada la crítica situació econòmica en la que ens veiem immersos avui dia, que afecta tant a joves com a adults i, en definitiva, tant al llogater com al propietari, tenim com a objectiu facilitar l'exercici del dret a un habitatge digne a la gent jove, a les persones amb rendes baixes i als...
 El servei de turisme del Consell Comarcal treballa entorn a la planificació turística de la Conca de Barberà, amb l’objectiu principal de promocionar els recursos turístics de la comarca i desenvolupar projectes estratègics per posar en valor tots els actius turístics. Des del servei es gestiona...
 CONCACTIVA és la marca de l’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà. L'Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà és un organisme autònom de caràcter administratiu, creat pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà, té personalitat jurídica pròpia, i plena...
   L’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica i el servei d'assitència infomàtica municipal és un servei adreçat als ajuntaments de la comarca que pretén donar-los suport tècnic, així com assessorament i acompanyament en el seu procés de modernització mitjançant la implantació de l’...
 L'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà (ACCB) es troba ubicat a l'edifici de l'antic Hospital de Santa Magdalena de Montblanc. L'estructuració del conjunt arquitectònic és el resultat d'un llarg procés constructiu que culminà en el segle XIV pel que fa a l'església, i en les dues centúries...
Les administracions públiques, en l’esforç per acomplir els seus objectius i per adaptar la seva capacitat de resposta a les demandes i les expectatives de la ciutadania, han dissenyat diverses estratègies de millora basades en polítiques de qualitat. Un dels instruments per a la gestió de la ...
Subscriure a