El servei

print pdf

El Consell Comarcal, en col·laboració amb el Departament de Política Territorial de la Generalitat, gestiona des de l'any 1993 tot un seguit de línies de transport comarcal de viatgers a fi d'afavorir les comunicacions entre les principals poblacions de la comarca i els nuclis més petits o aïllats.

En aquests moments estan operatives a la nostra comarca un total de 9 línies de transport. Aquestes línies permeten que més de tres mil ciutadans i ciutadanes (un 15% de la població de la comarca) que viuen en 17 petites poblacions disposin d'un servei de transport regular. Val a dir que per fer més rendible el servei i per aprofitar al màxim els recursos, per a algunes línies s'empren els vehicles del transport escolar.

Documents associats: