El servei

El Consell Comarcal, en col·laboració amb el Departament de Política Territorial de la Generalitat, gestiona des de l'any 1993 tot un seguit de línies de transport comarcal de viatgers a fi d'afavorir les comunicacions entre les principals poblacions de la comarca i els nuclis més petits o aïllats.

En aquests moments estan operatives a la nostra comarca un total de 9 línies de transport. Aquestes línies permeten que més de tres mil ciutadans i ciutadanes (un 15% de la població de la comarca) que viuen en 17 petites poblacions disposin d'un servei de transport regular. Val a dir que per fer més rendible el servei i per aprofitar al màxim els recursos, per a algunes línies s'empren els vehicles del transport escolar.

Documents associats: