Assistència informàtica

El servei informàtic ofereix als ajuntaments solucions tècniques de qualitat i a un baix cost, per tal de millorar l'eficàcia i l'eficiència dels equips informàtics dels que disposen, així com més seguretat informàtica a amenaces externes.

Per assistències informàtiques remotes executa l'instal·lador

 

Documents associats: