Certificació digital

Per obtenir qualsevol certificat digital podeu fer-ho a través de les Entitats de Registre T-CAT. El Consell Comarcal de la Conca de Barberà n'és una d'aquestes.

 

El procediment és el següent:

PAS 1 - Lliurament de la Fitxa de Subscriptor

Cal lliurar la fitxa de subscriptor a través de: Eacat > Tràmits > Certificats digitals > Servei de certificació digital de CATCert > Enviament fitxa subscriptor

Nota: El lliurament d’aquesta documentació només cal realitzar-lo un cop abans de procedir a la primera sol·licitud de certificats.

 

PAS 2 - Obtenció dels certificats

Per obtenir els certificats del tipus CPISRC+CPXC, CPISR+CPX, CEIXSA i CEISR+CEIX cal fer-ho a través de: Eacat > Tràmits > Certificats digitals > Servei de certificació digital de CATCert > Sol·licitud de certificats

 

PAS 3 - Sol·licitud de revocació

En el cas que es donin circumstàncies que afectin a la informació continguda al certificat, a la seguretat (pérdua, robatori, etc), al dispositiu criptogràfic (mal funcionament), al subscriptor (modificació o extinció de la relació jurídica, etc) o altres circunstàncies, cal revocar el certificat digital.

Per tal de revocar un certificat heu de fer-ho a través de: Eacat > Tràmits > Certificats digitals > Servei de certificació digital de CATCert > Sol·licitud de revocacions

 

 

Podeu consultar les tarifes de CATCert