Organisme Autònom de Desenvolupament

L'Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà (OAD) és un organisme autònom de caràcter administratiu, creat pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà, té personalitat jurídica pròpia, i plena capacitat per al compliment dels seus fins.

L'Organisme Autònom té com a finalitat la promoció del desenvolupament econòmic, ocupacional i social de la Conca de Barberà, inclòs la canalització i gestió de les ajudes procedents de diferents administracions, basant-se principalment en el desplegament de l’economia productiva a través del desenvolupament i la diversificació de l’activitat econòmica, mitjançant el suport a tots els sectors.

CONCACTIVA és la marca de l’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà. Concactiva posa a disposició d’emprenedors i empresaris el Viver d’Empreses, un espai modern i innovador, destinat a la ubicació temporal de noves empreses i d’empreses consolidades que desenvolupin la seva activitat a la Conca de Barberà. La finalitat del Viver d’Empreses no és altra que la de facilitar la posada en marxa i la implantació de noves empreses en l’àmbit territorial de la Conca de Barberà i com a punt de trobada de totes les empreses i activitats econòmiques de la comarca.

L'OAD gestiona en aquests moments el Servei de Creació d’empreses, com a entitat homologada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. A més, també és l'ens encarregat de dur a terme les polítiques de promoció econòmica comarcals delegades pel Consell Comarcal.

 

Organisme Autònom de Desenvolupament

CONSELL RECTOR
Entitat                                                                         Nom
President del Consell ComarcalJoan Canela Ríos
Vocal del Consell ComarcalMoisès Ferrete Bofarull
*JUNTS-CMIsidre Balcells
*ERCJosep M. Farré Vidal
*FICEsther Copons Montfort
*PSC-CPArtur Miró Palau
*PDeCat-APLMarc Vinya Miralles

*Amb veu però sense vot

Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà
Carrer de Daroca, 1.
Tel. 977 86 13 38 - Fax 977 86 03 34
43400 Montblanc (Conca de Barberà)
Web: http://www.concactiva.cat
Adreça electrònica: oad@concadebarbera.cat

Documents associats: