Participació en processos de selecció

El Servei de Català col·labora amb les administracions locals per garantir la capacitació lingüística del personal al seu servei, motiu pel qual assessora, en matèria lingüística, en els processos de selecció de personal i en la provisió de llocs de treball. Això inclou avaluar les persones candidates que no acrediten documentalment els coneixements de llengua catalana adequats a la plaça que es convoca.

També informa la ciutadania sobre l’acreditació dels coneixements de llengua catalana.