Promoció de l'ús de la llengua

Un dels objectius del CPNL és impulsar l’ús i el coneixement del català entre les empreses i organitzacions. Per això, porta a terme campanyes i accions per estendre el coneixement i l’ús del català en diversos àmbits. Es treballa en formació, retolació, sensibilització, foment de l’ús del català per al personal d’atenció al públic, etc.

El Servei de Català també disposa de l’Indexplà, un instrument de diagnosi per avaluar el grau de normalització lingüística d’una organització. El resultat de l’Indexplà permet fer una proposta a mida de l’empresa/organització, que s’estructura en un pla lingüístic.