Assistència tècnica als municipis

Des del Servei de Turisme del  Consell Comarcal es realitzen diverses actuacions als ajuntaments de la comarca. Aquestes actuacions fomenten la creació de nous productes turístics a la Conca i, en conseqüència, milloren el posicionament del nostre territori dins el mapa turístic de Catalunya.

Entre les accions derivades dels convenis signats amb tots els ajuntaments de la comarca destaquen:

  • Definició de plans estratègics de turisme municipals
  • Actuacions de suport en l’elaboració de material turístic
  • Proposta i execució de millora dels apartats de turisme dels webs municipals
  • Diagnosi i descripció dels recorreguts en GPS de noves rutes de senderisme
  • Coordinació del projecte intermunicipal de Destinació de Turisme Familiar Muntanyes de Prades
  • Gestió de les xarxes socials municipals
  • Posada en valor dels actius turístics diferencials dels municipis a partir d'actuacions de promoció específiques