Promoció turística comarcal

Amb l’objectiu principal d’augmentar el flux turístic a la comarca, el servei de turisme promou i canalitza accions de tota mena per promocionar i donar a conèixer l'extensa i variada oferta turística de la comarca, tant a nivell nacional com internacional.

  • Actuacions de promoció i dinamització turística
  • Edició de material turístic promocional
  • Foment de la creació de paquets turístics per a la venda de majoristes de viatges
  • Campanya de difusió de les activitats locals des de les webs i xarxes socials de turisme
  • Participació en fires locals i comarcals
  • Coordinació de la Comissió de promoció turística de la Conca de Barberà
  • Coordinació de les oficines de turisme de la comarca
  • Gestió de l'Oficina Comarcal  turisme
  • Reforma, senyalització i millora de les infraestructures de senders comarcals