Transport adaptat

El servei de transport adaptat té per finalitat facilitar el transport de les persones amb problemes de mobilitat i dependència reconeguda, a fi que puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada.

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ
Àrea de Serveis Socials Bàsics
C/ St. Josep, 18  43400 Montblanc
Telèfon: 977 86 12 32
benestarsocial@concadebarbera.cat