Educació ambiental

Dins el programa de Gestió de residus municipals, el Consell Comarcal realitza el Pla d’activitats d’educació ambiental destinat a tots els habitants de la comarca (centres d’ensenyament, ciutadans i empreses).

Aquest pla es centra en la realització d’activitats per potenciar i sensibilitzar la gestió correcta dels residus municipals i durant aquest any es realitzaran diverses propostes. Cal dir que no es tracta d’un projecte tancat i per tant, s’hi poden introduir noves actuacions.

Les activitats que s’organitzen es basen en diferents temàtiques com són:

  • La recollida selectiva de residus
  • La prevenció i minimització de residus
  • Foment de la recollida de matèria orgànica. Foment de l’ús de les bosses compostables
  • Foment de l’agricultura ecològica
  • Foment de l’estalvi i eficiència energètica
  • Potenciar l’entorn natural de la comarca

Per dur a terme la difusió de les activitats d’educació ambiental d’aquest pla es compta amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona, l’empresa que realitza el servei de recollida de RSU i recollida selectiva de la comarca i les empreses de la comarca que formen part del conveni signat entre el Consell Comarcal i la Universitat Rovira i Virgili.