Deixalleria de Sarral

La deixalleria comarcal de Sarral va entrar en funcionament el juliol de l'any 2008. Està situada a la Zona del Picaire i és de tipus Minideixalleria.

Aquesta té la mateixa funció que una deixalleria, fent les adaptacions i els tràmits administratius necessaris perquè es pugui recollir en condicions de seguretat, com a mínim, vidre, paper, envasos, bateries d'automoció, ferralla i electrodomèstics sense CFC, residus municipals especials, pneumàtics i fusta. Amb aquest sistema el recuperador pot aprofitar la fracció dels residus que pugui valoritzar; la resta es dipositen a la deixalleria principal.