Consorci Leader

print pdf

La sala noble del Palau Alenyà de Montblanc va acollir, el dia 28 d’agost de 2008, l’acte oficial de constitució del Consorci Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia. L’objectiu d’aquest ens és afavorir el desenvolupament econòmic d'algunes comarques i municipis del Camp de Tarragona i rodalies.

En representació d’aquests territoris hi ha els seus respectius consells comarcals, a més d’agents privats com els sindicats agraris, la federació de cooperatives, cambres de comerç i els consells reguladors de les DO Catalunya, Conca de Barberà i Tarragona.

El Consorci s’ha fixat com a objectiu específic “gestionar i optimitzar els recursos econòmics assignats en el marc dels programes de la Unió Europea i altres ajuts públics o privats per tal de contribuir a revitalitzar les economies locals rurals, mantenir i crear ocupació amb relació a l’àmbit territorial, eliminar les desigualtats entre els pobles i afavorir la igualtat de drets entre homes i dones”.

També s’estableixen inicialment dues oficines de gestió: el Consell Comarcal de l’Alt Camp i el Centre d’Iniciatives Empresarials de la Conca de Barberà a Montblanc.

L'any 2015 el consorci passa a denominar-se Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp.

 

Documents associats: