Atenció a persones víctimes de la violència de gènere

El SIAD també dóna atenció a les dones que necessiten assistència, orientació i suport per resoldre problemàtiques com agressions i maltractaments. A més, si cal fa derivacions a cases d'acollida.

Els objectius d'aquest servei específic són:

  • Assessorar a la dona i a llurs fills en el moment de prendre decisions, com per exemple, el recursos existents d'assistència a la violència envers les dones.
  • Servei de suport emocional a la dona.
  • Acompanyament en tot el procés d'inici de la nova situació personal, familiar, etc...

 

Si et trobes en situació de violència masclista, l'Institut Català de les Dones facilita els següents serveis telefònics:

 

 

 

PROTOCOL D'ATENCIÓ A DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA DE LA CONCA DE BARBERÀ I GRUP DE TREBALL.

El 18 de juliol de 2012, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà va constituir el grup de treball del Protocol d’atenció a dones víctimes de violència masclista de la Conca de Barberà, un grup consultiu, cohesionador i de representació dels diversos agents de la xarxa que atenen aquelles dones que són o han estat víctimes de violència masclista i als seus/seves fills/filles.

Els objectius del grup són: 

  1. Donar suport a la implementació i a l’avaluació continuada del Protocol d’atenció a dones víctimes de violència masclista de la Conca de Barberà.
  2. Reforçar i establir vincles de coordinació entre agents de la xarxa d’atenció, possibilitant així l’optimització de recursos i el consens teoricopràctic vers l’atenció a les víctimes de la violència masclista.

 

TELEASSISTÈNCIA (ATENPRO)

És un servei adreçat a les víctimes de la violència de gènere que disposin d'una ordre d'allunyament o una ordre de protecció i que no convisquin amb la persona que les ha sotmès a maltractaments.

Ofereix una atenció immediata i a distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin succeir, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any independentment del lloc on es trobin. Les dones entren en contacte amb un centre d'atenció, contacte que es pot establir en tot moment i des de qualsevol lloc, només prement un botó i en la modalitat de mans lliures.

 

 

Línia d'atenció contra la violència masclista
(Generalitat de Catalunya)
900 900 120

 

Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
C/ Sant Josep, 18  43400 - Montblanc
977 86 12 32

siad@concadebarbera.cat

 

EL SERVEI ÉS GRATUÏT I ES GARANTEIX LA DISCRECIÓ EN L'ATENCIÓ