Oficina tècnica del Pla Local d’Inclusió Social

L’oficina tècnica del Pla d’Inclusió Social (PLIS) de la Conca de Barberà és l’encarregada de dissenyar i donar suport a actuacions i projectes d’atenció comunitària que tinguin com a objectiu millorar l’atenció a les necessitats bàsiques de les persones i/o famílies i millorar-ne el benestar.

El PLIS sempre treballa conjuntament amb altres agents de la comarca (serveis socials, sanitat, educació...) per planificar i desenvolupar els diversos projectes i accions per debilitar els factors generadors d’exclusió social.


Què és l’exclusió social?
Es podria dir que una persona està abocada a l’exclusió social quan ha patit un trencament en la seva trajectòria vital en algun dels àmbits de la vida: econòmic, laboral, sanitari, habitatge, formatiu, relacional... com per exemple, no tenir feina, haver patit un trencament en la unitat familiar, tenir alguna addicció, canviar de poble o país, entre d’altres.

 

MÉS INFORMACIÓ
Pla d'Inclusió Social
C/ St. Josep, 18  43400 Montblanc
Telèfon: 977 86 12 32
plis@concadebarbera.cat