Persones amb dependència

L'equip bàsic d'atenció social atén a persones dependents, és a dir, aquelles persones que tenen la necessitat d’ajuda per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, ja sigui per qüestió d’edat, malaltia i/o discapacitat, i relacionada amb la falta o a la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial.

La població dependent és una part cada vegada més important de la població. La protecció d’aquestes persones és un repte molt important, així com el desenvolupament de mesures que afavoreixen l’autonomia de les persones.

Els passos per accedir al Sistema Català d’Atenció a la Dependència són:

1. Demanar el reconeixement de la condició de persona dependent als serveis socials bàsics. Com es reconeix el grau de dependència
2. Rebre l’informe de la valoració del grau de dependència.
3. Disposar d’un Programa Individual d’Atenció. Elaboració PIA

 

 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Persones amb dependència

MÉS INFORMACIÓ
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
C/ St. Josep, 18  43400 Montblanc
Telèfon: 977 86 12 32