Abocament amb camió cisterna a EDAR

Per tal de realitzar un abocament d’aigües residuals a una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) cal presentar a les oficines del Consell Comarcal el model de sol·licitud d’autorització d’abocament amb camió cisterna.