Control / Inspecció

Correspon al Consell Comarcal de la Conca de Barberà la intervenció administrativa dels abocaments als sistemes de sanejament de Montblanc, l’Espluga de Francolí, Vimbodí i Poblet, Solivella, Senan i Sta. Coloma de Queralt, que inclou les següents funcions:1. Autorització dels abocaments al sistema mitjançant el permís d’abocament i manteniment del cens d’establiments connectats al sistema.

2. Inspecció de les activitats o instal·lacions els abocaments d'aigües residuals de les quals puguin afectar el sistema públic de sanejament i el seu funcionament, i per tant, indirectament el medi receptor.

3. Sanció de les infraccions comeses.

4. Rescabalament dels eventuals sobrecostos d’explotació dels sistemes públics de sanejament de llur àmbit.

5. Requeriment per reparar els danys i perjudicis causats a la integritat i al funcionament del sistema i reposició de la situació alterada al seu estat originari.