Comissions informatives

Són òrgans delegats del Ple per a la informació pròpia i la preparació de les matèries que hagin de ser discutides i aprovades pel Ple. El Ple és l’òrgan que determina les comissions que s’han de constituir i tots els grups polítics hi han d’estar representats a cadascuna d’elles.

La presidència encarrega a les comissions l'estudi i el dictamen previs dels assumptes que s'han de sotmetre a la decisió del Ple o de la Junta de Govern quan actuï per delegació d'aquesta.

 

 

Comissió especial de comptes, hisenda i règim intern
Presidència delegadaSuplent
Sra. Assumpció Canela i CorbellaFICJaume Fornés i Tardiu
VocalsSuplents
Sra. Judit Garcia i BaltàERC-AMSra. Aida Morgades Agüera
Sr. Ramon Mullerat i FiguerasERC-AMSr. Josep Ma. Vidal Minguella
Sra. Silvia Iturria i MarchERC-AMSr. Eduard Saltó i Miquel
Sr. Joan Altimís SantacanaJxCATSr. Josep Amill Canela
Sra. Carme Amenós i Fabregat JxCATSra. Sara Janer Ferrando
Sr. Juan Manuel Cabello CamachoPSC-CP----
Sr. Santi Porta i FernándezNo Adscrit----

 

 

Comissió d'assistència municipal
Presidència delegadaSuplent
Sr. Marc Roca i BanetERC-AMSr. Josep Ma. Vidal i Minguella
VocalsSuplents
Sr. Ramon Mullerat i FiguerasERC-AMSra. Sílvia Iturria i March
Sra. Judit Garcia i BaltàERC-AMSra. Aida Morgades i Agüera
Sr. Josep Amill i CanelaJxCATSr. Joan Canela i Rios
Sra. Sara Janer FerrandoJxCATSra. Carme Amenós i Fabregat
Sra. Assumpció Canela i CorbellaFICSr. Jaume Fornés i Tardiu
Sr. Juan Manuel Cabello CamachoPSC-CP----
Sr. Santi Porta i FernándezNo Adscrit----

 

 

Comissió de desenvolupament econòmic i territori
Presidència delegadaSuplent
Sr. Josep Maria Vidal i MinguellaERC-AMSr. Marc Roca i Benet
VocalsSuplents
Sra. Sílvia Iturria i MarchERC-AMSr. Ramon Mullerat i Figueras
Sr. Eduard Saltó i MiquelERC-AMSra. Aida Morgades i Agüera
Sr. Josep Corsellas i CorbellaJxCATSra. Carme Amenós i Fabregat
Sra. Sara Janer i FerrandoJxCATSr. Josep Amill i Canela
Sr. Jaume Fornés i TardiuFICSra. Assumpció Canela i Corbella
Sr. Juan Manuel Cabello CamachoPSC-CP----
Sr. Santi Porta i FernándezNo Adscrit----

 

 

Comissió d'assistència a la ciutadania
Presidència delegadaSuplent
Sr. Jaume Fornés i TardiuFICSra. Assumpció Canela i Corbella
VocalsSuplents
Sra. Aida Morgades AgüeraERC-AMSra. Sílvia Iturria i March
Sr. Eduard Saltó i MiquelERC-AMSr. Ramon Mullerat i Figueras
Sra. Judit Garcia i Baltà ERC-AMSr. Josep Ma. Vidal i Minguella
Sr. Joan Canela i RiosJxCATSra. Carme Amenós i Fabregat
Sr. Moisès Ferrete i BofarullJxCATSr. Joan Altimís Santacana
Sr. Juan Manuel Cabello CamachoPSC-CP----
Sr. Santi Porta i FernándezNo Adscrit----