Comissions informatives

Són òrgans delegats del Ple per a la informació pròpia i la preparació de les matèries que hagin de ser discutides i aprovades pel Ple. El Ple és l’òrgan que determina les comissions que s’han de constituir i tots els grups polítics hi han d’estar representats a cadascuna d’elles.

La presidència encarrega a les comissions l'estudi i el dictamen previs dels assumptes que s'han de sotmetre a la decisió del Ple o de la Junta de Govern quan actuï per delegació d'aquesta.

 

Comissió Especial de Comptes, Hisenda i Règim Intern
Presidència delegadaSuplent
Sr. Joan Canela RiosJUNTS-CMSr. Marià Gomis Donat
VocalsSuplents
Sr. Josep Jaume Corsellas CorbellaJUNTS-CMSra. Aina Sendra Contijoch
Sra. Núria Forn RodríguezJUNTS-CMSr. Moisès Ferrete Bofarull
Sr. Ramon Caixal HomedesERC-AMSr. Josep M. Farré Vidal
Sra. M. Helena Querol CortèsERC-AMSr. Ferran Orga Vidal
Sr. Jaume Fornés Tardiu FICSra. Esther Copons Monfort
Sr. Marc Vinya MirallesPDeCat-APL----
Sr. Juan Manuel Cabello CamachoPSC-CP----

 

 

Comissió d'Assistència Municipal
Presidència delegadaSuplent
Sr.  Antoni Anglès RosichJUNTS-CMSra. Núria Forn Rodríguez
VocalsSuplents
Sra. Sara Janer FerrandoJUNTS-CMSr. Moisès Ferrete Bofarull
Sr. Josep Jaume Corsellas CorbellaJUNTS-CMSr. Marià Gomis Donat
Sr. Ferran Orga VidalERC-AMSra. Judit Garcia Baltà
Sra. M. Helena Querol CortèsERC-AMSr. Ramon Caixal Homedes
Sra. Esther Copons MontfortFICSr. Jaume Fornés Tardiu
Sr. Marc Vinya MirallesPDeCat-APL----
Sr. Juan Manuel Cabello CamachoPSC-CP----

 

 

Comissió de Desenvolupament Econòmic i Territori
Presidència delegadaSuplent
Sr. Moisès Ferrete BofarullJUNTS-CMSra. Núria Forn Rodr´´iguez
VocalsSuplents
Sr. Marià Gomis DonatJUNTS-CMSr. Antoni Anglès Rosich
Sra. Aina Sendra ContijochJUNTS-CMSr. Josep Jaume Corsellas Corbella
Sr. Josep M. Farré VidalERC-AMSr. Ramon Caixal Homedes
Sr. Josep M. Vidal MinguellaERC-AMSra. Aida Morgades Agüera
Sra. Esther Copons MontfortFICSr. Jaume Fornés Tardiu
Sr. Marc Vinya MIrallesPDeCat-APL---
Sr. Juan Manuel Cabello CamachoPSC-CP---

 

 

Comissió d'Assistència a la Ciutadania
Presidència delegadaSuplent
Sr. Santi Fornés TardiuFICSra. Esther Copons Monfort
VocalsSuplents
Sra. Núria Forn RodríguezJUNTS-CMSr. Josep Jaume Corsellas Corbella
Sra. Aina Sendra ContijochJUNTS-CMSr. Antoni Anglès Rosich
Sr. Marià Gomis DonatJUNTS-CMSra. Sara Janer Ferrando
Sra. Aida Morgades AgüeraERC-AMSr. Ferran Orga Vidal
Sra. Judit Garcia BaltàERC-AMSra. M. Helena Querol Cortès
Sr. Marc Vinya MirallesPDeCat-APL----
Sr. Juan Manuel Cabello CamachoPSC-CP----