Vicepresidència

 

El vicepresident primer del Consell Comarcal de la Conca de Barberà és el Sr. Jaume Fornés Tardiu. El vicepresident del Consell Comarcal de la Conca de Barberà té les atribucions següents:

  1. Substituir la presidència en cas de vacant, absència o malaltia, en totes les seves funcions.