Ajudes tècniques

El Banc d'Ajuts Tècnics (BAT) de la Conca de Barberà facilita l'accés a aquells ajuts tècnics (caminadors, grues, cadires de rodes, alçadors, coixins, matalassos antiescares i altres) que serveixen per millorar la qualitat de vida de les persones amb dependència. I a més, té la voluntat de solidaritat i reciclatge quan aquests ajuts ja no es fan servir.

El BAT va dirigit a totes aquelles persones que de forma temporal necessiten un ajut tècnic per a desenvolupar les activitats de la vida diària o que els en calgui un de forma permanent i la seva situació econòmica no els permeti fer front a aquesta despesa.

Es pot accedir al Banc d'ajuts tècnics (BAT) adreçant-se al professional de serveis socials del seu municipi per valorar la idoneïtat i la disponibilitat de l'aparell.

 

MÉS INFORMACIÓ
Àrea de Serveis Socials Bàsics
C/ St. Josep, 18  43400 Montblanc
Telèfon: 977 86 12 32

Documents associats: