Teleassistència

El servei de teleassistència és un servei adreçat a persones grans que es troben en situacions d'incapacitat física i/o aïllament familiar o social.

Aquests servei es presta per facilitar el contacte durant les 24 hores del dia i tots els dies de la setmana a persones que estan soles i que volen continuar vivint a casa seva.
Estan connectades a una central d'alarmes controlada per donar una resposta ràpida a les diferents situacions d'emergència que es poden presentar.
Les alarmes s' activen prement un botó  i en la modalitat de mans lliures.
 

MÉS INFORMACIÓ
Àrea de Serveis Socials Bàsics
C/ St. Josep, 18  43400 Montblanc
Telèfon: 977 86 12 32