Comissions informatives

Són òrgans delegats del Ple per a la informació pròpia i la preparació de les matèries que hagin de ser discutides i aprovades pel Ple. El Ple és l’òrgan que determina les comissions que s’han de constituir i tots els grups polítics hi han d’estar representats a cadascuna d’elles.

La presidència encarrega a les comissions l'estudi i el dictamen previs dels assumptes que s'han de sotmetre a la decisió del Ple o de la Junta de Govern quan actuï per delegació d'aquesta.

 

 

Comissió especial de comptes, hisenda i règim intern
Presidència delegada
Sr. Ramon M. Caixal i Homedes ERC-AM
Vocals
Sr. Ricard Miquel i CabestanyERC-AM
Sr. Ramon Caixal i HomedesERC-AM
Sr. Joan Altimís i SantacanaJxCAT
Sra. M. del Carme Amenós i FabregatJxCAT
Sr. Jaume Fornés TardiuFIC
Sr. Artur Miró i PalauPSC-CP

 

 

Comissió d'assistència municipal
Presidència delegada
Sr. Josep Amill i CanelaJxCAT
Vocals
Sra. Sílvia Iturria i MarchERC-AM
Sra. Judit Garcia i BaltàERC-AM
Sra. Carme Pallàs i GallegoERC-AM
Sra. Sara Janer i FerrandoJxCAT
Sr. Jaume Fornés TardiuFIC
Sr. Artur Miró i PalauPSC - CP

 

 

Comissió de desenvolupament econòmic i territori
Presidència delegada
Sr. Santi Porta i FernándezERC-AM
Vocals
Sra. Sílvia Iturria i MarchERC-AM
Sra. Carme Ferrer i CervellóERC-AM
Sr. Josep Jaume Corsellas i CorbellaJxCAT
Sra. Sara Janer i FerrandoJxCAT
Sr. Jaume Fornés TardiuFIC
Sr. Artur Miró i PalauPSC - CP

 

 

Comissió d'assistència a la ciutadania
Presidència delegada
Sr. Josep Sales i CivitFIC
Vocals
Sra. Judit Garcia i BaltàERC-AM
Sr. Ricard Miquel i CabestanyERC-AM
Sra. Aida Morgades AgüeraERC-AM
Sr. Joan Canela i RiosJxCAT
Sra. Rosa Sànchez i PérezJxCAT
Sr. Artur Miró i PalauPSC - CP