Conselleries delegades

A continuació s'especifiquen les conselleries delegades i els corresponents consellers/eres responsables d'àrees:

 

ConselleriaResponsable
Assistència TècnicaSra. Sara Janer i Ferrando
Benestar SocialSr. Jaume Fornés Tardiu
ConsumSr. Artur Miró i Palau
CulturaSr. Joan Canela i Rios
EnsenyamentSra. Judit Garcia i Baltà
IgualtatSra. Aida Morgades i Agüera
HabitatgeSra. Carme Pallàs i Gallego
Hisenda i Règim internSr. Ramon M. Caixal i Homedes
Infraestructures i TelecomunicacionsSra. M. del Carme Amenós i Fabregat
Joventut, Esports i Participació CiutadanaSr. Ricard Miquel i Cabestany
Medi AmbientSr. Josep Amill i Canela
MobilitatSr. Josep Jaume Corsellas i Corbella
Promoció econòmicaSr. Santi Porta i Fernández
Sostenibilitat, Paisatge i AgriculturaSra. Carme Ferrer i Cervelló
TurismeSra. Sílvia Iturria i March