Vicepresidència

La vicepresidenta primera del Consell Comarcal de la Conca de Barberà és la Sra. Carme Pallàs i Gallego que fou nomenada per decret de presidència el dia 17 de juliol de 2019.

La vicepresidenta del Consell Comarcal de la Conca de Barberà té les atribucions següents:

  1. Substituir la presidència en cas de vacant, absència o malaltia, en totes les seves funcions.