Consell d'Administració de l'Organisme de Gestió i Control dels Serveis Mediambientals

Per tal de gestionar el servei de medi ambient el Consell Comarcal va aprovar en el Ple del dia 25 de setembre de 2003 la constitució de l’Organisme de gestió i control del servei de residus municipals de la Conca de Barberà.

Per tal de regular aquest organisme, es van redactar unes normes reguladores les quals estableixen, entre d’altres, les seves funcions:

  1. Recollida i transport dels residus municipals ordinaris de tots els ajuntaments de la comarca que tinguin delegades a favor del Consell Comarcal les competències municipals en matèria de gestió de residus.
  2. Tractament dels residus municipals ordinaris en plantes autoritzades per la Junta de Residus.
  3. Gestió i control de les instal·lacions de tractament de residus municipals a la comarca.
  4. Gestió i control de les instal.lacions de tractament d’aigües residuals.
  5. Gestió i control de les deixalleries comarcals i els serveis mòbils.
  6. Educació i sensibilització ambiental en l’àmbit comarcal.
  7. Control d’altres activitats relacionades amb la gestió de residus de qualsevol naturalesa i gestió mediambiental.

Les normes reguladores també preveuen l'òrgan de govern i que és el Consell d’Administració.

 

Consell d'Administració
President del Consell Comarcal de la Conca de BarberàSr. Magí Trullols i Trull
VicepresidentSr. Josep M. Vidal i Minguella
Conseller ComarcalSr. Josep Amill i Canela
Conseller ComarcalSra. Carme Ferrer i Cervelló
Ajuntament de MontblancSr. Santi Porta i Fernández
Ajuntament de l'Espluga de FrancolíSr. Xavier Rosell i Cabrol
Ajuntament de Santa Coloma de QueraltSr. Ramon Mullerat i Figueras
Ajuntament de BlancafortSra. Anna Llort i Quiles
Ajuntament de 501 a 2.000 hab. - Vimbodí i PobletSr. Gerard Cava i Inglés
Ajuntament de 251 a 500 hab. - Barberà de la ConcaSr. Jordi Grau i Civit
Ajuntament de menys de 250 hab. - LloracSra. Marta Díaz i Roset
Representant d'ERC-AMSr. Magí Baltà i Ventura
Representant de JxCATSr. Antoni Anglès i Rosich
Representant de FICSr. Magí Ninot i Aloy
Representant de PSC-CPSr. Juan Manuel Cabello i Camacho
SecretariSr. Xavier Salvadó i Vives
InterventorSr. Francesc Cid i Grau
GerentSr. Ramon Palou i Capdevila